Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6945

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 10

Σύνδεση στην υπηρεσία Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Ρύθμιση λογαριασμού email σε MacOSX

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MAC OS

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων στο eclass

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω Adobe Reader DC

Οδηγός Εγκατάστασης Matlab2020

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου στο Zoom

Γραπτή εξέταση και ταυτόχρονη επιτήρηση μέσω κάμερας μέχρι 300 άτομα με το Zoom

Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το zoom

Παραμετροποίηση waiting room στο zoom

Ρύθμιση λογαριασμού @ac.upatras.gr email σε Microsoft Outlook

Ενεργοποίηση Autodesk AutoCAD

Παραμετροποίηση του Adobe Reader DC για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Απενεργοποίηση του Chat στο Zoom

Αλλαγή του display name στο zoom στα λατινικά

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Android

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam με χρήση του Eduroam CAT

Οδηγίες εγκατάστασης Aegis Authenticator

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 7

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 8

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας στα Windows 10

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader DC

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Δημιουργία μαθήματος στην Πλατφόρμα Eclass

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 7841

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Alcatel 4010

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941

Οδηγίες χρήσης του Προσωπικού Χαρτοφυλακίου Εκπαιδευτή στο Eclass

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Διαχείριση Περιοχών Συζητήσεων στο eclass