Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Σύνδεση στο Ασύρματο Δίκτυο Upatras Guest

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το zoom

Σύνδεση στην υπηρεσία Zoom για την ανάγκη εξετάσεων

Εγκατάσταση @upatras.gr Email σε Mozilla Thunderbird Version 78 και πάνω

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Android

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf εγγράφων με Safnet USB σε περιβάλλον MAC OS

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Windows 10

Ρύθμιση λογαριασμού @upnet.gr email σε Microsoft Outlook

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος

Χρήση Demo Room Υπηρεσίας e:Presence

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MAC OS

Βίντεο χρήσης της εφαρμογής Zoom για την διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων

(Βίντεο) Οδηγίες χρήσης του εργαλείου εργασίες στο exams.

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση με Zoom και ταυτοποίηση

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο εργασίες του Exams

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση με το εργαλείο εργασίες του Exams & έλεγχος λογοκλοπής.

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Android

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο ασκήσεις του Exams

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

(Βίντεο) Οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως μαθημάτων

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη με τον Zoom Meeting Client

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Οδηγίες χρήσης του Προσωπικού Χαρτοφυλακίου Εκπαιδευτή στο Eclass

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Φοιτητές